Steder

 

Advokatvagten
Advokatsamfundet har etableret en landsdækkende retshjælp der yder mundlig rådgivning ved personlig henvendelse. Konsultationen har typisk til huse på det kommunale hovedbibliotek. På deres hjemmeside kan man finde det nærmeste sted, samt tidspunkterne for dennes konsultation.


Arbejdernes Retshjælp

Ørnsøvej 5 - 7
8600 Silkeborg
Tlf.: 87 22 42 24


Erhvervsretshjælpen

Gratis retshjælp til erhvervsdrivende.


Esbjerg Retshjælp
Strandbygade 30, st,th.
6700 Esbjerg
Tlf.: 75 12 54 69


EU´s Retshjælp
Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark
EU's Retshjælp giver gratis juridisk rådgivning til borgerne i EU om f.eks. spørgsmål, der er reguleret af EU-retten (bl.a. unionstraktaten, forordninger og direktiver). Rådgivningen omfatter bl.a. sager om opholdstilladelse, retten til sociale ydelser, anerkendelse af eksaminer og uddannelser, etableringsretten og varernes fri bevægelighed.


Familieadvokaten
Advokat Jørgen Grønborg har etableret og varetager denne udmærkede hjemmeside, hvor det er muligt at få svar på alle familie relaterede juridiske problemer mod betaling, med garanteret svar indenfor 5 dage. Desuden er en del af emnerne gratis tilgængelige på siden, med eksempler og svar på de mest hyppige spørgsmål på området.


Forbrugerstyrelsen
På forbrugerstyrelsens hjemmeside er det muligt at få et overblik over de foskellige muligheder i forbindelse med mangler ved et købt produkt. Siden indeholder bl.a. en oversigt over diverse retshjælpsmuligheder.


Gjellerupparkens Retshjælp

Dortesvej 1
8220 Brabrand
Tlf.: 86 25 71 35


KRIM
Tlf.: 70 22 22 42 Krim er en forening for straffede i Danmark, der også har en retshjælp, der specialiserer sig i strafferetlige spørgsmål. (Ring hverdage mellem 10 og 16).


Kritisk Retshjælp
Enghavevej 57.
1674 Kbh. V
Telefon 33 22 33 44. Kritisk Retshjælp giver, foruden mundtlige råd, også hjælp til forståelse og udfærdigelse af formularer, ansøgninger, juridiske skrivelser m.v.


Kulturgyngen
Kulturgyngen rådgiver og vejleder både personligt, telefonisk og via mail i Gyngens Cafe og Restaurant hver onsdag fra 16-18 året rundt undtaget i de almindelige skoleferier. Rådgiver bl.a. i sager og klager om arbejdsløshedsforsikring og aktivering for både forsikrede, ikke forsikrede og andre, der får kommunale ydelser. Desuden i alle almindelige sociale og juridiske spørgsmål.


Kunstnernes Retshjælp
Vingårdsstræde 21
1070 København K
Tlf.: 33 12 81 70
Yder retshjælp til alle kunstnere, indenfor alle områder der relaterer sig til dennes profession.
Kontortid: Mandag 19-21


Københavns Advokaters Retshjælp
Københavns Advokaters Retshjælp yder udelukkende mundtlig, gratis rådgivning, ved personlig henvendelse.
" Kringlegangen"
Gråbrødre torv 17
1154 København K
Kontortid: tirsdag og torsdag 17-19


Københavns Retshjælp
Tietgensgade 31C,st
1704 Kbh. K
Tlf.: 33 11 06 78
Den ældste retshjælp i Danmark hvor rådgivningen primært ydes af jura studerende fra Københavns Universitet, med assistance fra nogle advokater. Københavns Retshjælp yder gratis retshjælp til personer der falder under grænserne for offentlig retshjælp.
Åben hverdage 19.00-21.00, fredag 19.00-20.00, ventenumre udlevers kl. 18.00.


Mødrehjælpens Retshjælp
Studiestræde 21
1455 København K
Telefon 3312 1121

Mejlgade 8
8000 Århus C
Telefon 8619 5099

Tolderlundsvej 1
5000 Odense C
Telefon 6612 1121


Ret og Råd

Advokatkæden tilbyder gratis brevkasse på juraområdet.

Studenterrådets Retshjælp
Studenternes Hus
Ndr. Ringgade 3
8000 Århus C
Tlf.: 89 42 54 60
Studenterrådet på Det Juridiske Fakultet ved Århus Universitet har lavet en retshjælp der har sin egen hjemmeside: http://sr.au.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=49
Træffetider for personligt fremmøde:
Tirsdag 15.00 - 17.00
Onsdag 16.00 - 18.00
Torsdag 16.15 - 18.15

Telefontider ( 89 42 54 60 ):
Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 14.15 - 16.15


Ægteskabs- og Skilsmissehjælpen
Gyldenløvsgade 21
1600 København V
Tlf.: 33 12 27 12

 

Århus Retshjælp
Bødker Balles Gård 15, 1.
8000 Århus
Tlf.: 86 19 47 00